Danh sách văn bản: Trung ương

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Thông tư số 09/2004/TT-BNV 19-02-2004 Bộ Nội vụ
Thông tư số 08/2004/TT-BNV 19-02-2004 Bộ Nội vụ
Nghị định số 115/2003/NĐ-CP 10-10-2003 Chính phủ
Thông tư số 08/2003/TT-BCA 12-05-2003 Bộ Công an
Quyết định số 27/2003/QĐ-TTG 19-02-2003 Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) 13-09-2002 Bộ Công an
Quyết định số 62/QĐ-LTNN 07-05-2002 Cục Lưu trữ Nhà nước
Thông tư Liên tịch số 07/2002/TT-LT 06-05-2002 Liên tịch BCA-BTCCBCP
Nghị định số 33/2002/NĐ-CP 28-03-2002 Chính phủ
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP 24-08-2001 Chính phủ
Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 04-04-2001 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC 29-12-2000 Bộ Tài chính
Thông tư số 39/2000/TT-BTCCBCP 19-06-2000 Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04-04-2000 Liên tịch BLĐTBXH-BTC
Công văn số 316/LTNN-NVĐP 24-06-1999 Cục Lưu trữ Nhà nước