Liên hệ - Góp ý

Cơ quan
CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ
Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại (08) 3770681
Email ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn