Danh sách văn bản: Công bố thủ tục hành chính

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định số 24//2022/QĐ-UBND 07-07-2022 UBND TP
Quyết định số 4190/QĐ-UBND 14-12-2021 UBND TP
Quyết định số 12055/QĐ-SNV 03-08-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 7875B/QĐ-SNV 04-05-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 13/QĐ-CCVTLT 16-06-2017 Chi cục VT- LT
Quyết định số 7875A/QĐ-SNV 04-05-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 3730/QĐ-SNV 27-03-2017 Sở Nội vụ
Quyết định số 1647/QĐ-SNV 04-12-2015 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 4272/HD-SNV 16-11-2015 Sở Nội vụ
Quyết định số 744/QĐ-BNV 11-08-2015 Bộ Nội vụ
Quyết định số 3605/QĐ-UBND 24-07-2015 UBND TP