Chi tiết tin

 • Chi bộ tổ chức nghiên cứu chuyên đề về học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần 1 năm 2017 (tháng 3/2017) [10-03-2017]

  Ngày 09 tháng 3 năm 2017, tại Phòng họp, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần 1 năm 2017 với nội dung: "Những vấn đề về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

  Chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, đảng viên, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp chuẩn bị và trình bày.

  Chuyên đề có nội dung tập trung gồm:

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong Di chúc của Người.

  2. Nhận thức về đoàn kết, xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  3. Liên hệ thực tiễn, về thực hiện đoàn kết, xây dựng Đảng tại Chi bộ Chi cục  

  4. Các giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại Chi bộ.

  Qua phần trình bày của đồng chí Sơn, các đồng chí Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận, bổ sung đầy đủ và phong phú thêm nội dung của chuyên đề. Tập thể đảng viên Chi bộ thống nhất chuyên đề nhằm thông tin tuyên truyền cập nhật các thông tin mới, góp phần giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ./.

  HT

Lượt xem: 1760