Chi tiết tin

 • Chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề Quý 2/2017 [13-06-2017]

  Ngày 09 tháng 6 năm 2017, tại Phòng họp Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần 2 năm 2017 với nội dung: "về thực hành dân chủ và kỷ cương".

  Chuyên đề do đồng chí Vũ Văn Huy, Chi ủy viên Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử chuẩn bị và trình bày.

  Chuyên đề có nội dung tập trung vào 02 nội dung trọng tâm:

  Phần 1. Đề cập đến tư tưởng của Bác về thực hành dân chủ và kỹ cương. Nội dung được trình bày trên cơ sở tập hợp trong nhiều tài liệu chính thống đề cập đến tư tưởng của Người, từ đó đồng chí Huy sâu chuỗi và phân tích để làm rõ hơn nội dung về thực hành dân chủ và kỹ cương trong Đảng nói riêng và đội ngũ công chức, viên chức nói chung.

  Phần 2. Liên hệ thực tiễn. Nội dung tập trung vào làm rõ thực trạng hiện nay về thực hành dân chủ và kỹ cương, từ đó đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng thực hành dân chủ và kỷ cương trong thời gian tới tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Qua phần trình bày của đồng chí Vũ Văn Huy, các đồng chí Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận, bổ sung thêm nội dung của chuyên đề. Tập thể đảng viên Chi bộ thống nhất biểu quyết thông qua về việc tổ chức thực hiên chuyên đề nhằm thông tin tuyên truyền cập nhật các thông tin mới, góp phần giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ./.

  HT

Lượt xem: 1665