Chi tiết tin

 • Chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề Quý 4 năm 2017 "Tự phê bình và phê bình trong công tác của đảng viên, CC.VC Chi cục" [04-12-2017]

  Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp cơ quan, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tự phê bình và phê bình trong công tác của đảng viên, CC.VC Chi cục".

  Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham gia đầy đủ đảng viên Chi bộ, chuyên đề "Tự phê bình và phê bình trong công tác của đảng viên, CC.VC Chi cục" do đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, đảng viên, chuyên viên chính nghiên cứu, xây dựng và trình bày. Chuyên đề có nội dung chủ yếu: Về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình; Về thực hiện tự phê bình và phê bình của đảng viên, CC.VC Chi cục; Giải pháp tăng cường, nâng cao tự phê bình và phê bình của đảng viên, CC.VC Chi cục.

  Sau khi nghe nội dung chuyên đề, nhiều đảng viên tham gia thảo luận, bổ sung, phân tích các nội dung liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện  tự phê bình và phê bình của đảng viên, CC.VC Chi cục, đề xuất bổ sung nhiều giải pháp tăng cường, nâng cao tự phê bình và phê bình của đảng viên, CC.VC.

  Phát biểu tổng kết chuyên đề, đồng chí Huỳnh Văn Phùng, Bí thư Chi bộ nhận xét, đánh giá nội dung của chuyên đề được đầu tư, nghiên cứu kỹ từ lý luận đến thực tiễn, thực trạng tại cơ quan về tự phê bình và phê bình. Thống nhất với các ý kiến thảo luận và phân tích bổ sung của đảng viên Chi bộ, đồng chí Bí thư đề nghị tác giả chuyên đề tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện chuyên đề để phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ của chuyên đề đặt ra./.  

  Ành: Buổi sinh hoạt chuyên đề

Lượt xem: 2411