Chi tiết tin

 • Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 [26-02-2020]

  Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

  Đại hội Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022, được tổ chức theo quy định tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng dẫn của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng; Kế hoạch của Đảng ủy Sở Nội vụ.

  Văn kiện, phương án nhân sự của Đại hội được Đảng ủy Sở Nội vụ phê duyệt và chọn làm Đại hội điểm trong 10 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Đại hội Chi bộ tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 02 năm 2020, tại Hội trường Sở Nội vụ.

  Đến tham dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đại diện của BCH Công đoàn và Đoàn Thành niên Sở Nội vụ và đại diện 9 Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở.

  Ảnh: Đ/c Lâm Hùng Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Đại hội

  Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ Chi cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

  Các báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được và mạnh dạn nêu những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời xây dựng phương hướng và những giải pháp, mục tiêu trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Chi bộ trong thời gian tới.

  Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

  Ảnh: Quang cảnh Đại hội và Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

  Toàn thể đảng viên của Chi bộ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết và thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022./.

  NTTN

Lượt xem: 2524