Chi tiết tin

 • Chúc mừng Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ kết nạp đảng viên [21-07-2020]

  Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ kếp nạp đảng viên trang trọng và đầy xúc động đối với quần chúng Nguyễn Thị Thu Nhung, Lưu trữ viên - Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Quần chúng Nguyễn Thị Thu Nhung, được Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Đảng ủy Sở Nội vụ đề xuất và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố xem xét kết nạp tại Quyết định số 2230-QĐ-ĐUK ngày 24 tháng 6 năm 2020.

  Ảnh: Bí thư Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tặng hoa và trao Quyết định kết nạp đảng viên

  Phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên, Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ đảng viên mới:    

  Kể từ hôm nay đ/c Nhung được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ có thêm 1 đ/c đảng viên mới, đảng viên dự bị.

  Được kết nạp vào đảng, đây là kết quả nỗ lực, phấn đấu của đ/c Nhung và cũng là sự cố gắng của tập thể đảng viên Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu trong quá trình phấn đấu và cống hiến của người đảng viên mới.

  Chi bộ đề nghị đ/c Nhung thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Điều lệ Đảng (cũng là nhiệm của người đảng viên mà đ/c Nhung vừa tuyên thệ và không ngừng rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể đảng viên thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đảng viên tại Chi bộ.

  Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giúp đỡ đ/c Nhung trong công tác và sinh hoạt Đảng. Cụ thể, phân công đ/c Lê Hồng Thanh, Chi ủy viên, và đ/c Lê Thị Trường Giang, Đảng viên, theo dõi và giúp đỡ đ/c Nhung trong thời gian dự bị.

Lượt xem: 1432