Chi tiết tin

  • Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức [25-11-2021]

    Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhung,

    Theo đề nghị của Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại Nghị quyết số 70-NQ/CB ngày 08 tháng 7 năm 2021 và của Đảng ủy Sở Nội vụ tại Nghị quyết số 224-NQ/ĐU ngày 12 tháng 8 năm 2021, ngày 19 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng đã xém xét và ban hành Quyết định số 348-QĐ/ĐUK công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chính Nguyễn Thị Thu Nhung.

    Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhung trở thành đảng viên chính. 

    Ảnh: Đ/c Bí thư Chi bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Nhung

Lượt xem: 1341