Chi tiết tin

 • Về tăng cường công tác bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh [22-03-2022]

  Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 1019/SNV-CCVTLT về việc tăng cường công tác bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ.

  Công văn có nội dung:

  Để chủ động tăng cường công tác bảo quản, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ do cháy, nổ, bão, lũ, các thiệt hại do côn trùng, mối mọt gây ra nhằm đảm bảo an toàn đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp an toàn về điện tại Kho Lưu trữ, nâng cao ý thức về bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cho công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt đối với những công chức, viên chức, người trực tiếp làm công việc liên quan đến hồ sơ, tài liệu.

  2. Xây dựng, ban hành hoặc bổ sung phương án, nội quy, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, phòng trừ mối mọt, côn trùng định kỳ đảm bảo an toàn tài liệu tại Kho Lưu trữ cơ quan. Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành về phòng cháy, chữa cháy.

  3. Tổ chức chỉnh lý, sắp xếp khoa học, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo tốt môi trường trong Kho Lưu trữ theo quy định. Thực hiện đúng chế độ giao nộp, bảo quản tài liệu tập trung tại Lưu trữ cơ quan, bảo quản an toàn và sử dụng tài liệu có hiệu quả.

  4. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức.

  Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung trên.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2664