Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [24-04-2022]

  Ngày 07 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Chi cục Văn thư- Lưu trữ, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

  Hội nghị có sự tham dự của 119 đại biểu đại diện của 82 cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố, trong đó có 38 đại biểu là Chánh, Phó Chánh Văn phòng hoặc Trưởng, Phó Trưởng phòng (phụ trách công tác văn thư, lưu trữ) của các sở, ban ngành và Phòng Nội vụ quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; 81 đại biểu là công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

  Nội dung chương trình: 

  Sau phần nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do là phần báo cáo tổng kết tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và báo cáo tiến độ đề án, kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ do ông Mai Thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng trình bày.

  Ảnh: Ông Mai thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

  Sau đó, phần triển khai các nhiệm vụ trọng năm 2022 và nhiệm vụ chủ yếu của các kế hoạch chuyên đề năm 2022 do ông Huỳnh Anh Dũng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Chi cục trình bày.

  Tiếp theo, phần Hội nghị thảo luận, đại điện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng báo cáo tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết và tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị, vướng mắc trong công tác văn thư, lưu trữ (có 15 ý kiến đề xuất, kiến nghị của 07 cơ quan, tổ chức đã gửi đến Chi cục trước đó theo Công văn số 91/CCVTLT-QL ngày 25/3/2021 và tại Hội nghị có đại điện 03 cơ quan, tổ chức phát biểu đề xuất, kiến nghị, thảo luận liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ).

  Sau đó, phần phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Tiếp theo, phần điều hành khen thưởng của đại điện Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố. 

  Các danh hiệu thi đua, khen thưởng được trao tặng tại Hội nghị: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với tập thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh; Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho các cá nhân; Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ đối với các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện các Đề án, Kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ./.

  Ảnh: Trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đối với tập thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh

  Ảnh: Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho các cá nhân

  Ảnh: Trao Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ đối với các tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện Đề án, Kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ

   

Lượt xem: 3920

Tin khác