Chi tiết tin

 • Về báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại các cơ quan, tổ chức [17-06-2022]

  Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 160/CCVTLT-QL gửi các cơ quan, tổ chức về đề nghị báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017.

  Công văn có nội dung:

  Thực hiện Công văn số 444/VTLTNN-NV ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

  Để có cơ sở, số liệu cụ thể trong việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố, Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố, Tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg (kèm theo Phụ lục Đề cương báo cáo).

  Báo cáo gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 25 tháng 6 năm 2022 để tổng hợp. Địa chỉ số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, hộp thư điện tử: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn (gửi kèm file word), số điện thoại liên lạc: 0283.7593180.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm báo cáo đúng thời gian./.

  Công văn số 160/CCVTLT-QL

  Đề cương

Lượt xem: 2854