Chi tiết tin

  • Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức [14-03-2023]

    Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Thái Long trở thành đảng viên chính thức

    Theo đề nghị của Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tại Nghị quyết số 08-NQ/CB ngày 04 tháng 11 năm 2022 và của Đảng ủy Sở Nội vụ tại Nghị quyết số 86-NQ/ĐU ngày 31 tháng 12 năm 2022, ngày 13 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng đã xem xét và ban hành Quyết định số 823-QĐ/ĐUK công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thái Long.

    Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Thái Long trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

    Ảnh: Đ/c Phó Bí thư phụ trách Chi bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Long

Lượt xem: 709