Chi tiết tin

  • Thông báo số 4845/TB-SNV

    Kết quả hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố

    Tập tin đính kèm: 4845_tbsnvsigned_EwP6IaJW.pdf