Chi tiết tin

  • Ban Biên tập Website Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cám ơn đến quý độc giả nhân dịp Website đạt 15 triệu lượt truy cập, tương tác [02-06-2021]

    Nhân dịp Website Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đạt 15 triệu lượt truy cập, tương tác, Ban Biên tập Website xin gửi lời cám ơn đến các cơ quan, tổ chức và bạn đọc đã có sự quan tâm, phối hợp, tương tác, chia sẻ thông tin trên Website Chi cục.

    Ban Biên tập rất mong các cơ quan, tổ chức và bạn đọc tiếp tục quan tâm, tương tác, chia sẻ thông với Website.

    Trước đó, Website Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng, đi vào hoạt động và được giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, bạn đọc tại Thông báo số 269/TB-CCVTLT ngày 09/9/2016, sau gần 5 năm hoạt động, đến ngày 02/6/2021, Website đã đạt 15 triệu lượt truy cập, tương tác./.

Lượt xem: 4176

Tin khác