Chi tiết tin

 • Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020 [10-11-2020]

  Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 229/CCVTLT-QL về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020

  Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Công văn số 2625/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ về thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020, gửi về Chi cục trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 theo địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, đồng thời gửi file Excel vào hộp thư: pttan.snv@tphcm.gov.vn.

  Các cơ quan, tổ chức tải các biểu mẫu và hướng dẫn báo cáo tại mục Tin tức chuyên ngành hoặc mục Thống kê VTLT và tài liệu lưu trữ của Website Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo  đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

  Công văn này thay thế Công văn số 227/CCVTLT-QL ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ./.

  Công văn số 229/CCVTLT-QL

  Link tải các biểu mẫu và hướng dẫn

Lượt xem: 4754

Tin khác