Chi tiết tin

 • Chi cục đề nghị các cơ quan, tổ chức xác định thời gian, công việc phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục và giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử [10-11-2016]

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1445/UBND-VX ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố; để chuẩn bị xây dựng Đề án thu thập tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2016 - 2020, Chi cục đề nghị các cơ quan, tổ chức xác định thời gian, công việc phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục và giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố dự kiến thực hiện khi công trình xây dựng Trung tâm Lưu trữ lịch sử hoàn thành và đưa vào sử dụng thời gian dự kiến Quý IV - năm 2018. Để chuẩn bị xây dựng Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, ngày 09 tháng 11 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 335/CCVTLT-QL về xác định thời gian, công việc phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục và giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Theo đó, Chi cục đề nghị các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử (theo Quyết định số 7109/QĐ-UBND) xác định thời gian, công việc phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục và giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 09 tháng 12 năm 2016, địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7./.

   

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 3997

Tin khác