Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo chưa tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ vào Tháng 6 năm 2021 [26-05-2021]

  Ngày 24/5/2021, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 05/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021.

  Theo đó, thông báo thời gian tổ chức kỳ kiểm tra và Danh sách thí sinh dự tham dự kỳ thi: 

  1. Về thời gian tổ chức kỳ kiểm tra:

  Để đảm bảo an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 của Chính phủ, Hội đồng kiểm tra chưa thực hiện tổ chức kiểm tra trong tháng 6 (theo Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng kiểm tra, kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2021).

  Hội đồng kiểm tra sẽ có thông báo thời gian tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 khi dịch COVID-19 được kiểm soát và Chính phủ cho phép.

  Mọi vướng mắc liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.766.7911.

  2. Về Danh sách thí sinh dự thi: Hội đồng kiểm tra đã xét duyệt và thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện dự kỳ thi nêu trên./.

  Thông báo số 05/TB-HĐKT

  Phụ lục 1

  Phụ lục 2

  Phụ lục 3

  Phụ lục 4

  Phụ lục 5

  Phụ lục 6

  Phụ lục 7

  Phụ lục 8

Lượt xem: 3039

Tin khác