Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ [07-04-2021]

  Theo luutru.gov.vn, ngày 06/4/2021, Hội đồng kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Thông báo số 03/TB-HĐKT Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

  Thông báo có các nội dung chủ yếu:

  1. Lĩnh vực đăng ký kiểm tra

  - Chỉnh lý tài liệu;

  - Số hóa tài liệu lưu trữ;

  - Bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ;

  - Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

  2. Đối tượng đăng ký kiểm tra

  a) Đối với lĩnh vực chỉnh lý tài liệu: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.

  b) Đối với lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.

  c) Đối với lĩnh vực bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hóa, sinh. Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.

  d) Đối với lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.

  3. Thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra

  - Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có) hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu;

  - Giấy xác nhận thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đã làm việc (theo mẫu);

  - 02 ảnh 3x4 cm (thời hạn không quá 6 tháng, kể từ ngày chụp đến ngày đăng ký);

  - 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh;

  - Đơn đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 (theo mẫu).

  4. Nội dung, hình thức kiểm tra

  - Nội dung kiểm tra gồm: Hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ; số hóa tài liệu lưu trữ; bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ; nghiên cứu tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

  - Hình thức kiểm tra:

  + Bài thi viết kiến thức chung (đối với cả 4 nghiệp vụ): 120 phút

  + Bài thi trắc nghiệm (đối với từng nghiệp vụ): 30 phút

  + Bài thi thực hành: 90 phút đối với nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu; 30 phút đối với nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ nghiên cứu tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

  5. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra

  Dự kiến tổ chức kiểm tra:

  - Thời gian tháng 5/2021;

  - Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. Địa chỉ số 18 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

  6. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

  - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 25/4/2021

  - Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ (Phòng 311), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

  - Liên hệ chi tiết: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, ĐT 0243.7667911.

  Thông báo số 03/TB-HĐKT

Lượt xem: 2691

Tin khác