Chi tiết tin

 • Giấy mời dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 [22-03-2023]

  Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại tầng G - Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 1174/GM-SNV gửi các cơ quan, tổ chức để mời dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2020, nội dung như sau:

  Để tổng kết đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 và triển khai công tác năm 2023, Sở Nội vụ trân trọng kính mời:

  - Ông (bà) Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng; Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Hành chính phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các sở, ban, ngành; Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội và Tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố.

  - Ông (bà) Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và công chức phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

  Đến dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

  Thời gian: 08 giờ 30, ngày 23 tháng 3 năm 2023 (sáng thứ Năm).

  Địa điểm: tầng G - Tòa nhà Trung tâm Lưu trữ lịch sử, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Chuẩn bị nội dung: Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Đề nghị các Ông (Bà) sắp xếp công tác đến tham dự để Hội nghị đạt kết quả (kèm theo Tài liệu Hội nghị).

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2068

Tin khác