Chi tiết tin

 • Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp [09-01-2017]

  Theo archives.gov.vn, ngày 03 tháng 01 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 03/VTLTNN-NVĐP về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp.

  Để thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức, dự thảo Chỉ thị có nội dung tập trung:

  Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiêm tổ chức thực hiện tốt quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử các cấp.

  Trách nhiệm của Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; trình ban hành Pháp lệnh về công tác văn thư,...

  Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ,...

  Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 23 tháng 01 năm 2017 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội đồng thời gửi email theo địa chỉ vuthanhthuy@archives.gov.vn (điện thoại liên hệ: 04. 37667911)./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 4390

Tin khác