Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ [05-08-2016]

  Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Công tác chỉ đạo, quản lý văn thư, lưu trữ

  Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ có quan tâm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác VTLT và đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác VTLT.

  Phân công, bố trí 02 công chức làm công tác VTLT. Đã thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Tuy nhiên, do Kho Lưu trữ có diện tích nhỏ nên việc thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa đầy đủ.

  Chưa chỉ đạo ban hành các văn bản: Danh mục hồ sơ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan; Kế hoạch công tác VTLT năm 2016.

  2. Công tác văn thư

  Công tác soạn thảo và thể thức trình bày văn bản được thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV. Tuy nhiên, còn sai sót tại một số văn bản, cụ thể một số thể thức như: đường kẻ bên dưới tên cơ quan ban hành văn bản, quốc hiệu, và ký nháy văn bản....

  Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác VTLT tại cơ quan.

  Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến. Thực hiện in sổ quản lý văn bản đi, đến tại bộ phận văn thư cơ quan. Văn bản mật được quản lý theo quy định.

  Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định.

  Công chức công tác VTLT chưa thực hiện Bản cam kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

  Có triển khai việc lập Phiếu trình ký văn bản, tuy nhiên một số Phòng chưa thực hiện.

  3. Công tác lưu trữ

  Bố trí 03 Kho tạm, với diện tích 60 m2; có trang bị kệ, giá, hộp, hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, máy hút ẩm để bảo quản an toàn tài liệu trong Kho. Kho Lưu trữ được vệ sinh và xịt mối mọt thường xuyên; tài liệu được chỉnh lý và sắp xếp đúng quy định.

  Thực hiện công tác thống kê tài liệu lưu trữ hàng năm.

  Qua kết quả kiểm tra, Đoàn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục duy trì, phát huy những mặt làm được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế của công tác VTLT./.

Lượt xem: 5286

Tin khác