Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 [27-07-2016]

  Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận, Quận 12. Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Công tác chỉ đạo, quản lý văn thư, lưu trữ

  Lãnh đạo UBND Phường có quan tâm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác VTLT, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác VTLT. Có bố trí 02 cán bộ làm công tác Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; chưa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng cho người làm công tác lưu trữ.

  Xây dựng Kế hoạch công tác VTLT hàng năm, ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ.

  Chưa thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan

  2. Công tác văn thư

  Công tác soạn thảo và thể thức trình bày văn bản được thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên một số văn bản còn sai sót thể thức kỹ thuật trình bày và việc rà soát ký nháy chưa đầy đủ theo quy định.

  Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến; lập và in sổ quản lý văn bản theo quy định.

  Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định. Cán bộ, công chức tại Phường thực hiện Bản cam kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

  Bản chính văn bản đến chưa chuyển chuyên viên tham mưu giải quyết để lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan. Chưa lập Phiếu trình ký văn bản.

  3. Công tác lưu trữ

  Thực hiện công tác thống kê tài liệu lưu trữ hàng năm. Bố trí Kho Lưu trữ với diện tích 45,6 mtrang bị kệ, giá, bình chữa cháy; tiêu lệnh, nội quy phòng cháy chữa cháy. Chưa trang bị bìa, hộp, cặp, máy hút ẩm, máy điều hòa để bảo quản tài liệu theo quy định. Chưa xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng. 

  Qua kết quả kiểm tra, Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân Phường tiếp tục duy trì, phát huy những mặt làm được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế trong công tác VTLT tại cơ quan./.

Lượt xem: 4489

Tin khác