Chi tiết tin

  • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ [27-07-2016]

    Theo kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, ngày 19 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đến kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

    Tiếp đoàn kiểm tra, có đại điện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ thuộc Phòng Nội vụ, đại diện Lãnh đạo UBND xã, công chức và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ cùng tham dự.

    Bên cạnh công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của cơ quan đạt được như xây dựng ban hành Quy chế công tác VTLT, việc quản lý văn bản, soạn thảo ban hành văn bản cơ quan theo quy định. Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong công tác chỉ đạo, tham mưu đề xuất bố trí, sắp xếp Kho Lưu trữ; công tác lập và giao hồ sơ chưa được triển khai thực hiện theo quy định, công tác rà soát và kiểm tra thể thức còn chưa được tăng cường; công tác quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ còn buông lỏng.

    Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã cần có phương án, giải pháp khả thi trong việc bố trí Kho Lưu trữ, quản lý, bảo quản, bảo vệ tài liệu trong điều kiện xã xa đất liền, mưa bão có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tài liệu lưu trữ./.   

Lượt xem: 6118

Tin khác