Chi tiết tin

 • Năm 2017 - kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 20 cơ quan, tổ chức [24-01-2017]

  Được sự đồng ý của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 24 thang 01 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Kế hoạch số 29/KH-CCVTLT về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017. Theo Kế hoạch, năm 2017 kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 20 cơ quan, tổ chức.

  Nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Lưu trữ và các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; giúp phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn bổ sung các điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp với quy định trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, nhằm từng bước nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; công tác quản lý tài liệu lưu trữ trong tình hình mới;

  Giúp các Tổng Công ty, Công ty chuẩn bị cổ phần hóa xác định trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu, xây dựng kế hoạch chỉnh lý, giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Thông qua kết quả kiểm tra là cơ sở thực tế để tham mưu, đề xuất các phương án, đề án, nhằm phát triển ngành văn thư, lưu trữ Thành phố.

  Năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 20 cơ quan, tổ chức. Theo lịch như sau: 

  STT

  Cơ quan, tổ chức

  Thời gian

  1

  Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN TNHH MTV

  08 giờ 30

  23/3/2017

  2

  Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (SAIGON TOURIST)

  08 giờ 30

  28/3/2017

  3

  Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

  08 giờ 30

  30/3/2017

  4

  Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV

  08 giờ 30

  04/4/2017

  5

  Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố

  08 giờ 30

  07/4/2017

  6

  Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố

  08 giờ 30

  11/4/2017

  7

  Công ty TNHH MTV Công trình cầu phà Thành phố

  08 giờ 30

  13/4/2017

  8

  Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn

  08 giờ 30

  18/4/2017

  9

  Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố

  08 giờ 30

  20/4/2017

  10

  Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn

  08 giờ 30

  25/4/2017

  11

  Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

  08 giờ 30

  27/4/2017

  12

  Hội Chữ thập đỏ Thành phố

  08 giờ 30

  04/5/2017

  13

  Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thành phố

  08 giờ 30

  09/5/2017

  14

  Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố

  08 giờ 30

  11/5/2017

  15

  Trường Đại học Sài Gòn

  08 giờ 30

  16/5/2017

  16

  Liên minh Hợp tác xã Thành phố

  08 giờ 30

  18/5/2017

  17

  Ban Quản lý Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố

  08 giờ 30

  23/5/2017

  18

  Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

  08 giờ 30

  25/5/2017

  19

  Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

  08 giờ 30

  30/5/2017

  20

  Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

  08 giờ 30

  01/6/2017

  Nguyễn Hải

Lượt xem: 4877

Tin khác