Chi tiết tin

 • Quy định mới về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan [12-07-2021]

  Ngày 29/6/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2021.

  Theo đó, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan như sau:

  Mẫu hộ chiếu quy định tại Điều 2

  1. Quy cách, kỹ thuật chung của hộ chiếu:

  a) Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử;

  b) Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng;

  c) Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh;

  d) Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm, 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng;

  đ) Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm;

  e) Bán kính góc cuốn hộ chiếu r: 3,18mm ± 0,3mm;

  g) Chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử;

  h) Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao;

  i) Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1;

  k) Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

  2. Các mẫu hộ chiếu:

  a) Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);

  b) Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);

  c) Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT).

  Mẫu giấy thông hành quy định tại Điều 3

  1. Quy cách kỹ thuật chung của giấy thông hành:

  a) Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành;

  b) Ngôn ngữ sử dụng trong giấy thông hành: tiếng Việt và tiếng Campuchia đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia; tiếng Việt và tiếng Lào đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào; tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

  c) Số trang trong giấy thông hành không kể trang bìa: 16 trang đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia và giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, 28 trang đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

  d) Kích thước theo chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75mm;

  đ) Bìa giấy thông hành là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao.

  e) Toàn bộ nội dung in trong giấy thông hành được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả.

  2. Các mẫu giấy thông hành:

  a) Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C);

  b) Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L);

  c) Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ);

  d) Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).

  Các biểu mẫu liên quan quy định Điều 4

  1. Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông

  a) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (mẫu TK01);

  b) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02);

  c) Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03);

  d) Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04);

  đ) Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).

  2. Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan

  a) Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01);

  b) Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02);

  Quy định điều khoản chuyển tiếp tại Điều 6

  Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01/01/2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

  Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01/01/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3277

Tin khác