Chi tiết tin

 • Tài liệu Hội nghị hướng dẫn thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các sở, ban, ngành [17-11-2020]

  Để phục vụ việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản liên quan xin giới thiệu đến các cơ quan tổ chức.

  Tài liệu Hội nghị công tác chỉnh lý có 03 phần: Đề án, kế hoạch và công văn hướng dẫn thực hiện; Quy định Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác chỉnh lý (trước, trong và sau quá trình chỉnh lý - nhằm tổ chức quản lý tốt tài liệu được chỉnh lý và tài liệu hình thành mới sau chỉnh lý).

  TT Tên loại, số ký hiệu văn bản Thời gian, tác giả văn bản Trích yếu nội dung văn bản

     I. ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN

  1

  Quyết định số 5663/QĐ-UBND

  24/10/2017 UBND TP

  Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015

  2

  Kế hoạch số 4612/KH-SNV

  20/11/2017
  Sở Nội vụ

  Về tổ chức thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015

  3

  Kế hoạch số
  357/KH-SNV

  05/02/2020
  Sở Nội vụ

  Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP giai đoạn 1975 - 2015

  4

  Công văn số 2905/SNV-CCVTLT

  02/8/2018
  Sở Nội vụ

  Về thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng

     II. DANH MỤC THÀNH PHẦN TÀI LIỆU NỘP LƯU

  5

  Quyết định số 2153/QĐ-UBND

  02/5/2013
  UBND TP

  Ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

     III. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN

  6

  Hướng dẫn số 3582/HD-SNV

  22/9/2015
  Sở Nội vụ

  Về hướng dẫn một số nội dung về quy định sử dụng dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP

  7

  Công văn số 249/SNV-CCVTLT

  20/01/2017
  Sở Nội vụ

  Về tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  8

  Công văn số     283/VTLTNN-NVTW

  19/5/2004
  Cục VTLTNN

  V/v ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

  9

  Công văn số 4814/SNV-CCVTLT

  17/12/2018
  Sở Nội vụ

  Xác định, phân phông lưu trữ cơ quan trong quá trình phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  10

  Hướng dẫn số 991/HD-SNV

  25/3/2016
  Sở Nội vụ

  Một số nội dung về công tác chuẩn bị thực hiện lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

  11

  Hướng dẫn số 3407/HD-SNV

  28/8/2019
  Sở Nội vụ

  Trách nhiệm kiểm tra chất lượng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

  12

  Quyết định số 2588/QĐ-SNV

  08/7/2019
  Sở Nội vụ

  Ban hành quy trình “Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị” của cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

  13

  Quyết định số 2672/QĐ-SNV

  13/8/2019
  Sở Nội vụ

  Ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  14

  Quyết định số 2765/QĐ-SNV

  11/9/2019
  Sở Nội vụ

  Về việc ban hành Quy trình giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

  15

  Hướng dẫn số 3267/HD-SNV

  20/8/2019
  Sở Nội vụ

  Tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu giấy tại Lưu trữ cơ quan

  Tài liệu Hội nghị

Lượt xem: 3002

Tin khác