Chi tiết tin

 • Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 [05-10-2016]

  Theo kế hoạch và thông báo của Sở Nội vụ, đợt tập huấn văn bản quy phạm pháp luật của ngành nội vụ năm 2016, trong đó lĩnh vực văn thư, lưu trữ có 16 lớp thuộc 07 chuyên đề.

  Theo Kế hoạch số 670/KH-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Sở Nội vụ về tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác thanh niên và văn thư, lưu trữ năm 2016.

  Trong đợt tập huấn năm 2016, lĩnh vực văn thư, lưu trữ có 7 chuyên đề chia ra các lớp, gồm:

  Chuyên đề 12a: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: 04 lớp;

  Chuyên đề 12b: Lập hồ sơ công việc: 03 lớp;

  Chuyên đề 12c: Xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức: 02 lớp;

  Chuyên đề 12d: Lựa chọn hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử: 02 lớp;

  Chuyên đề 12e: Định hướng công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức: 02 lớp;

  Chuyên đề 12f: Kỹ thuật viết Phiếu trình ký hồ sơ và sắp xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ trình duyệt: 02 lớp;

  Chuyên đề 12g: Công tác lưu trữ hồ sơ hộ tịch tại phường, xã, thị trấn: 01 lớp.

  Tổng cộng có 16 lớp, thời gian tham dự, bắt đầu từ ngày 05/10/2016 và kết thúc vào ngày 25/10/2016, tại Học viện cán bộ, cơ sở 146 Võ Thị Sáu, Quận 3. Dự kiến có hơn 2.000 lượt công chức, viên chức tham dự các lớp nêu trên./.

Lượt xem: 4398

Tin khác