Chi tiết tin

  • Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị tại Kho Bạc nhà nước Quận 3 [22-08-2016]

    Theo đề nghị của Kho Bạc nhà nước Quận 3 tại Công văn số 22/KBQ3 ngày 11 tháng 8 năm 2016 về đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị, ngày 17 tháng 8 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị tại Kho Lưu trữ Kho Bạc Nhà nước Quận 3, địa chỉ số 264 B đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3.

    Theo đó, danh mục tài liệu đề hết giá trị đề nghị thẩm định là tài liệu nghiệp vụ kế toán, tài liệu nghiệp vụ kho quỹ và cuống biên lai thu phạt, thời gian từ năm 1984 đến năm 2013. Tổng số hồ sơ đề nghị tiêu hủy là 75 mét giá.

    Căn cứ Điều 18, 28 của Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính và Quyết định số 768/QĐ-KBNN ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Kho Bạc Nhà nước về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của hệ thống Kho Bạc Nhà nước, Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo thẩm quyền./.

Lượt xem: 7564

Tin khác