Chi tiết tin

 • Thay đổi hình thức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 [04-08-2021]

  Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 258/CCVTLT-QL về việc thay đổi hình thức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

  Theo Kế hoạch số 33/KH-CCVTLT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; theo đó, kiểm tra tại 15 cơ quan, tổ chức thời gian từ quý II đế quý IV năm 2021.

  Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần tập trung phòng, chống dịch, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo đến các cơ quan, tổ chức về thay đổi hình thức và phương pháp kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 như sau:

  1. Chi cục Văn thư - Lưu trữ không tổ chức kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức theo Kế hoạch số 33/KH-CCVTLT.

  2. Về báo cáo phục vụ công tác kiểm tra: trên cơ sở Đề cương báo cáo tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 33/KH-CCVTLT, các cơ quan, tổ chức rà soát, tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 để rà soát, tổng hợp báo cáo.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo đến các cơ quan, tổ chức để phối hợp thực hiện./.

  Công văn số 258/CCVTLT-QL

Lượt xem: 2861

Tin khác