Chi tiết tin

 • Thông báo về việc giới thiệu địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố [03-12-2021]

  Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 447/TB-CCVTLT về việc giới thiệu địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan, các phòng chức năng và Trung tâm Lưu trữ lịch sử như sau:

  1. Địa chỉ trụ sở làm việc mới tại số 951 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Số điện thoại cơ quan, các phòng chức năng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và lãnh đạo Chi cục

  Cơ quan, đơn vị 
  và lãnh đạo Chi cục

  Số điện thoại tổng đài cơ quan và số nội bộ của đơn vị trực thuộc 

  Số điện thoại 
  trực tiếp

  Số tổng đài cơ quan

  (028) 37593199

   

  Phòng Hành chính - Tổng hợp

  Bấm tiếp phím 1

  (028) 37760691

  Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

  Bấm tiếp phím 2

  (028) 37593180

  Trung tâm Lưu trữ lịch sử

  Bấm tiếp phím 3

  (028) 37760693

  Phó Chi cục trưởng

  Bấm tiếp phím 8

  (028) 37763939

  Chi cục trưởng

  Bấm tiếp phím 9

  (028) 37762777

  3. Địa chỉ website và hộp thư điện tử

  a) Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

  - Website: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

  - Hộp thư: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn

  b) Trung tâm Lưu trữ lịch sử:

  Hộp thư: ttltls.snv@tphcm.gov.vn

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2997

Tin khác