Chi tiết tin

 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 [22-09-2021]

  Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 340/TB-CCVTLT về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Căn cứ Công văn số 3050/UBND-VX ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố;

  Căn cứ Kế hoạch số 3439/KH-SNV ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021 như sau:

  I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN ỨNG VỚI CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

  Nhu cầu tuyển dụng 21 viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, gồm các vị trí cụ thể như sau:

  STT

  Vị trí việc làm

  Chức danh nghề nghiệp

  Số lượng viên chức cần tuyển

  Ghi chú

  1

  Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng

  Lưu trữ viên hạng III

  07

   

  2

  Quản lý tài liệu điện tử, tài liệu số hóa, hệ thống mạng

  Chuyên viên

  04

   

  3

  Dịch vụ chỉnh lý, số hóa, bồi nền tài liệu

  Lưu trữ viên hạng III

  03

   

  4

  Hành chính - Tổ chức

  Chuyên viên

  05

   

  5

  Văn thư, lưu trữ và phục vụ phòng đọc

  Lưu trữ viên hạng III

  02

   

  Tổng cộng

   

  21

   

   

  II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

  - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

  - Từ đủ 18 tuổi trở lên

  - Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định

  - Có lý lịch rõ ràng

  - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

  - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

  - Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của đơn vị, nếu người đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách đăng ký dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

  2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh nghề nghiệp

  STT

  Vị trí việc làm

  Chức danh nghề nghiệp tối thiểu

  Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lưu trữ viên hạng III

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; Đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành văn thư, lưu trữ với thời gian học từ 120 tiết trở lên.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  2

   

   

   

   

   

  Quản lý tài liệu điện tử, tài liệu số hóa, hệ thống mạng

   

  Chuyên viên

   

   

   

   

  Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin từ Cao đẳng trở lên.

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dịch vụ chỉnh lý, số hóa, bồi nền tài liệu

   

   

   

   

   

   

  Lưu trữ viên hạng III

   

   

   

   

   

   

   

  - Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành văn thư, lưu trữ với thời gian học từ 120 tiết trở lên.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

  4

  Hành chính - Tổ chức

  Chuyên viên

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Quản lý nhà nước (Hành chính), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Điện tử, Tài chính kế toán.

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

  Văn thư, lưu trữ và phục vụ phòng đọc

   

   

   

   

   

   

  Lưu trữ viên hạng III

   

   

   

   

   

   

   

  - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành văn thư, lưu trữ với thời gian học từ 120 tiết trở lên.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

   

  IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng: phỏng vấn xét tuyển.

  2. Nội dung xét tuyển

  Thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV,việc phỏng vấn xét tuyển viên chức gồm 02 vòng:

  - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  - Vòng 2:

  + Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  + Hình thức: thi phỏng vấn

  + Thời gian: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

  + Thang điểm: 100 điểm.

  3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

  a) Thời gian: dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 11 năm 2021 (Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ có thư báo thời gian cụ thể cho ứng viên đủ điều kiện dự tuyển).

  b) Địa điểm: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số 951 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

  V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

  1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 cho đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2021 (trường hợp các ứng viên đã nộp hồ sơ ứng tuyển qua hộp thư điện tử cần phải gửi hồ sơ giấy cho Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trong thời hạn nêu trên).

  2. Tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (kèm theo Mẫu phiếu đăng ký)

  a) Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ:

  - Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Phòng 1.03, tầng 1), địa chỉ số 951 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  - Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trong giờ hành chính.

  b) Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ứng viên có thể gửi hồ sơ đến  Phòng Bảo vệ của cơ quan vào các ngày trong tuần hoặc gửi hồ sơ điện tử đến hộp thư  của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ hộp thư (email): ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn.

  c) Các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức được đăng tải tại website của Chi cục Văn thư - Lưu trữ: http://www.ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ông Trần Thanh Hậu, Chuyên viên Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số điện thoại: 0376399922./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 4943

Tin khác