Chi tiết tin

 • Thư mời và tài liệu tham dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 [03-02-2017]

  Sở Nội vụ mời các cơ quan, tổ chức dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

  I. THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ

  Nhằm tổng kết đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và triển khai công tác năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 252/GM-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2107 về dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 cụ thể như sau:

  1. Thành phần

  - Ông (Bà)  Chánh (Phó  Chánh) Văn phòng hoặc Trưởng (Phó Trưởng) phòng Hành chính phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các Sở, ban, ngành; Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các Tổ chức Chính trị - Xã hội, Tổ chức xã hội và Tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố;

  - Ông (Bà) Trưởng (Phó Trưởng) phòng Nội vụ quận, huyện và cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.

  2. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 02 năm 2017 (sáng thứ Năm)

  3. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

  4. Chủ trì: Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố.

  II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ

  Tham khảo và tải nội dung tập tin kèm theo dưới đây:

  TH

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 5034

Tin khác