Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi [16-06-2021]

  Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 1893/UBND-VX gửi Bộ nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.

  Nội dung góp ý cụ thể như sau:

  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi và đề nghị xem xét, bổ sung các nội dung:

  1. Tại Điều 14 Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi: bổ sung quy định chi tiết về tổ chức Lưu trữ lịch sử ở các cấp.

  2. Tại Điều 20 Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi: bổ sung quy định chi tiết về cơ quan thuộc nguồn nộp lưu và Mục lục thành phần hồ sơ, tài tiệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

  3. Nghiên cứu bổ sung vào Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi:

  - Quy định Lưu trữ chuyên ngành cho một số lĩnh vực cụ thể.

  - Quy định Lưu trữ trung gian hoặc Lưu trữ lịch sử ở cấp huyện để thuận tiện trong công tác thu thập, bảo quản và phục vụ khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu./.

  NH

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Lượt xem: 2974

Tin khác