Chi tiết tin

 • Về bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết và thời tiết biến đổi [09-02-2021]

  Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 488/SNV-CCVTLT về việc bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết và thời tiết biến đổi.

  Công văn có nội dung:

  Để chủ động tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết và thời tiết biến đổi trong mùa nắng nóng, mưa bão và triều cường, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp an toàn về điện tại Kho Lưu trữ cho công chức, viên chức; đặc biệt đối với những công chức, viên chức trực tiếp làm công việc liên quan đến hồ sơ, tài liệu.

  2. Xây dựng, ban hành hoặc bổ sung phương án, nội quy, trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, phòng trừ mối mọt, côn trùng định kỳ đảm bảo an toàn tài liệu tại Kho Lưu trữ cơ quan, nhất là trong các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết và thời tiết biến đổi trong mùa nắng nóng, mưa bão và triều cường, đặc biệt chú ý các Kho Lưu trữ cơ quan ở các vùng thường xuyên có triều cường. Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt.

  3. Tổ chức sắp xếp khoa học hồ sơ, tài liệu trong Kho Lưu trữ, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tốt môi trường trong Kho theo quy định; tránh nắng nóng chiếu, mưa tạt, thấm, dột ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ, tài liệu.

  4. Trường hợp xảy ra cháy, nổ, mối, mọt hoặc thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ, tài liệu lưu trữ; đề nghị cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực xử lý tại chỗ, đồng thời thông báo với Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để phối hợp xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

  Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

            NH

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Lượt xem: 3382

Tin khác