Chi tiết tin

 • Về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2022 [22-06-2021]

  Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 176/CCVTLT-QL về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2022.

  Công văn có nội dung:

  Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1975 - 2015;

  Để chủ động và thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng kịp tiến độ của năm 2022; Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan (thực hiện chỉnh lý năm 2022 theo Đề án) xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2022 đề nghị Sở Tài chính thẩm định, duyệt cấp.

  Các sở, ngành sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí năm 2022 khẩn trương tiến hành các thủ tục mời thầu, lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu tồn đọng đúng quy định và gửi kết quả lựa chọn nhà thầu về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trong quý 1 năm 2022.

  Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2022 của cơ quan (xây dựng theo mẫu đính kèm) gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo địa chỉ số 951, Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, trước ngày 09 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

  Công văn số 176/CCVTLT-QL

  Công văn số 176/CCVTLT-QL (file word)

Lượt xem: 3618

Tin khác