Chi tiết tin

  • Quyết định số 4122/QĐ-UBND

    V/v thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP HCM

    Tập tin đính kèm: 1257_rCSQ0jOD.pdf

Tin khác