Chi tiết tin

  • Quyết định số 559/QĐ-UBND

    V/v phê duyệt Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm LTLS TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022

    Tập tin đính kèm: 254_9JZj1AeY.pdf

Tin khác