Danh sách văn bản: Trung ương

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Thông tư số 12/2014/TT-BNV 28-10-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư số 11/2014/TT-BNV 09-10-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư số 10/2014/TT-BNV 01-10-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư số 09/2014/TT-BNV 01-10-2014 Bộ Nội vụ
Công văn số 739/UBTVQH13-CTĐB 30-09-2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thông tư số 07/2014/TT-BNV 29-08-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD 21-08-2014 Liên tịch BNV-BXD
Công văn số 717/UBTVQH-CTĐB 18-08-2014 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP 01-07-2014 Chính phủ
Thông tư số 05/2014/TT-BNV 23-06-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư số 04/2014/TT-BNV 23-06-2014 Bộ Nội vụ
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV 25-02-2014 Bộ Nội vụ
Thông tư số 01/2014/TT-BNV 10-01-2014 Bộ Nội vụ
Luật số 39/2013/QH13 16-11-2013 Quốc hội
Thông tư số 155/2013/TT-BTC 06-11-2013 Bộ Tài chính