Chi tiết tin

 • SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VNEID TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH [08-07-2024]

  Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/7/2024 sẽ chính thức sử dụng một tài khoản duy nhất là tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp công dân dễ dàng quản lý thông tin cá nhân, không phải đồng thời mang theo nhiều giấy tờ khi làm các TTHC, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

  Yêu cầu trên được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh hiện nay mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản dịch vụ công được cấp bởi các bộ, ngành, địa phương khác nhau, gây ra nhiều bất tiện như khó quản lý thông tin cá nhân, phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu. VNeID (viết tắt của từ Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di động, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số.

  Quang cảnh triển khai

  VNeID không chỉ mang lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước; giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

  Theo Bộ Công an, tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các Cổng dịch vụ công đến nay là hơn 29.375.000; lượt đăng nhập trên ứng dụng Etax của Tổng Cục thuế là 2.096.499 lượt, số lượt đăng nhập trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 10.403.048 lượt. Tổng số tiền tiết kiệm được cho nhà nước ước tính 469 tỷ đồng. Bộ Công an đã hoàn thành vượt chỉ tiêu triển khai 12 tiện ích trên VneID, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích VneID hằng ngày. Để sử dụng ứng dụng được thuận lợi, hiệu quả, người dân cần tải ứng VNeID trên điện thoại thông minh. Đối với công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt, cấp tài khoản; công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp đổi, cấp mới, cấp lại CCCD gắn chip; công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ CCCD gắn chip. Trong quá trình tải và sử dụng ứng dụng, nếu gặp vấn đề khó khăn, người dân có thể liên hệ công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID.

  Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành TP; UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; đồng thời thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

  Trong dịp Chào cờ và giao ban đầu tháng 7/2024, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ chương, văn bản, chính sách: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Chi cục./.

Lượt xem: 71