Chi tiết tin

 • Phúc đáp Ủy ban nhân dân Quận 1 về chữ ký số văn bản điện tử [17-05-2021]

  Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1714/SNV-CCVTLT gửi Ủy ban nhân dân Quận 1 về chữ ký số văn bản điện tử.

  Phúc đáp Công văn số 1036/UBND-NV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc xin ý kiến về triển khai nhân rộng hình thức chữ ký điện tử trên văn bản điện tử thay cho chữ ký tay trên văn bản giấy đối với quy trình tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính tại Quận 1, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  1. Tại khoản 8, Mục II, Phần I, Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định Hệ thống quản lý tài liệu điện tử phải đáp ứng chức năng cho phép ký số, kiểm tra, xác thực chữ ký số theo quy định của pháp luật.

  Mặt khác, tại điểm d khoản 7, Mục II, Phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định chi tiết vị trí, hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền: “Hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable Network Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký và họ tên người ký”.

  Thực hiện Công văn số 748/UBND-VX ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân Quận 1 cần nghiên cứu chỉnh sửa, nâng cấp Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Phụ lục IV hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó có tính năng quản lý văn bản, soạn thảo, ký số, phát hành văn bản điện tử...

  2. Hiện chưa có quy định về chữ ký số cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước.

  3. Về việc triển khai chữ ký số cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 1 liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

  Sở Nội vụ phúc đáp Ủy ban nhân dân Quận 1 để biết và thực hiện./.

  Công văn số 1714/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 2238

Tin khác