Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 2402/KH-SNV

    Kiểm tra tiến độ thực hiện và tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1, kế hoạch này nhằm tổ chức thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 2402.kh-snv.signed_WK9eEGrS.pdf

Tin khác