Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 4259/KH-SNV

    Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 4259_khsnvsigned_9KmTF1bB.pdf

Tin khác