Chi tiết tin

 • Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP [22-11-2020]

  Sáng ngày 20 thàng 11 năm 2020, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ được tổ chức tại Hội trường của trụ sở cơ cơ quan, Khu Công nghệ cao Thành phố, phường Tân Phú, Quận 9.

  Có 50 lượt công chức, viên chức là diện lãnh đạo và công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham dự buổi tập huấn.

  Nội dung tập huấn: cập nhật những điểm mới của công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hướng dẫn cụ thể chi tiết về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; về ký số, sao văn bản; về kỹ năng lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan.

  Đại diện lãnh đạo và công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời hướng dẫn tại Hội nghị này.

  Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại BQL Khu Công nghệ cao TP

   

Lượt xem: 2462

Tin khác