Chi tiết tin

 • Huyện Nhà Bè tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư [21-10-2020]

  Sáng này 20 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè, Phòng Nội vụ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư.

  Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư được tổ chức theo Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

  Lớp có hơn 120 lượt công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức tthuộc Ủy ban nhân dân Huyện tham dự.

  Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung cập nhật các điểm mới trong công tác văn thư Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 095 tháng 3 năm 2020 của chính phủ vể công tác văn thư.

  Anh: Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư tại huyện Nhà Bè

  Đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời làm báo cáo viên hướng dẫn của lớp này./. 

Lượt xem: 2545

Tin khác