Chi tiết tin

 • Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn triển khai việc sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo [28-07-2016]

  Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, ngày 04 tháng 7 năm 2016 Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn ban hành Công văn số 830/NV về việc sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo

  Phòng Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn với nội dung sau:

  1. Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: Tùy theo yêu cầu sử dụng trong công việc, đơn vị sắp xếp, lập mục lục tài liệu Công báo và lưu trữ mỗi số Công báo một bản (một bộ) để phục vụ nghiên cứu, tham khảo.

  2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: cần tổ chức sắp xếp, lập mục lục và lưu trữ mỗi số Công báo một bản (một bộ) đặt tại Tủ sách pháp luật của đơn vị.

  Trường hợp tài liệu Công báo trùng lặp, thực hiện hủy tài liệu hết giá trị theo quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 28 của Luật Lưu trữ; Hướng dẫn 4272/HD-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ về thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố./.

Lượt xem: 3276

Tin khác