Chi tiết tin

 • Quận 1 tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 [26-07-2016]

  Phòng Nội vụ Quận 1 phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Quận 1 tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.

  Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại Trung tâm Dạy nghề Quận 1, đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Theo đó, có hơn 100 công chức, viên chức làm công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ thuộc các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quận tham dự.

  Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 26 đến 27/7/2016, nội dung tập huấn bao gồm:

  - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ cơ quan;

  - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

  - Công tác quản lý văn bản;

  - Kỹ năng lập hồ sơ, trình hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới về VTLT của Sở Nội vụ;

  - Công tác xây dựng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu; tổ chức thu thập, sắp xếp khoa học tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan.

  Đại diện lãnh đạo Chi cục và Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ được mời làm Báo cáo viên các chuyên đề trên./. 

Lượt xem: 3606

Tin khác