Chi tiết tin

  • Quận 3 tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 [26-09-2020]

    Từ ngày 23 - 24 tháng 9 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 3, Phòng Nội vụ tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

    Có hơn 300 lượt công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và văn thư, lưu trữ tham dự 02 lớp tập huấn.

    Nội dung tập huấn: Triển khai, hướng dẩn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung các điểm mới của công tác văn thư, về soạn thảo ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, phương pháp xây dựng, sử dụng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu, hướng dẫn về kỹ năng và thực hành việc lập hồ sơ công việc.

    Ảnh: Quang cảnh hội nghị tập huấn

Lượt xem: 2506

Tin khác