Chi tiết tin

  • Quận 4 tổ chức tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/3020 của Chính phủ về công tác văn thư [17-11-2020]

    Sáng ngày 12/11/2020, tại Hội trường lớn,Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, Phòng Nội vụ phối hợp tổ chức tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/3020 của Chính phủ về công tác văn thư.

    Có hơn 120 lượt công chức, viên chức là diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trực thuộc tham dự buổi tập huấn.

    Nội dung tập huấn: cập nhật những điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

    Ảnh: Toàn cảnh buổi tập huấn

Lượt xem: 3955

Tin khác