Chi tiết tin

 • Quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 [26-09-2020]

  Ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường trụ sở cơ quan, UBND quận Bình Tân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 cho công chức, viên chức của các cơ quan trực thuộc.

  Có hơn 300 lượt công chức, viên chức của các cơ quan trực thuộc tham dự Hội nghị tập huấn, thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND quận Bình Tân.

  Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ: Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/ND-CP, cập nhật các quy định mới về soạn thảo, ban hành văn bản, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ký số, sao văn bản; hướng dẫn, thực hành việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; những nội dung chủ yếu của công tác chỉnh lý tài liệu.

  Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

   

Lượt xem: 2291

Tin khác